תמלול לבתי משפט


תמלול לבתי משפט

תמלול הקלטות שיחות טלפון (סודיות מובטחת)

תמלול פרוטוקולים

תמלול האזנות סתר

ועוד

* * כמקובל בחוק, LIBI שירותי תמלול והקלדה מצרפת תצהיר לבית המשפט + חוות דעת.

אתר זה נבנה באמצעות